Exotika v matraci

Kokosové vlákno je přírodní vlákno rostlinného původu z kůry plodů kokosové palmy. Desky z kokosového vlákna, pro výrobu matrací, se vyrábějí vpichováním a používají se pro zpevnění jádra matrace. Výrobku tak deska dodává tuhost. Výška desek je asi od jednoho až do pěti centimetrů.

Kokosové vlákno a jeho důvody pro použití pro použití

  • Výborné hygienické vlastnosti (prodyšnost, odolnost proti hnilobě)
  • Dobré termoregulační vlastnosti
  • Možnost výroby plošných materiálů (desky)
  • Přírodní materiál z obnovitelných zdrojů
  • Lze kombinovat s jinými materiály lepením (např. s polyuretanovou nebo jinou pěnou)
  • 100% recyklovatelnost
  • Vysoká tažnost

Výroba desek z kokosových vláken

Rouno je plošný vláknitý útvar podobný vatě. Rouno je tvořeno vrstvou textilních (v případě pro použití pro výrobu matrací kokosových) vláken vzájemně propojených jen přirozenou soudržností (vlákna jsou uspořádána volně). Rouno je základem pro výrobu netkaných textilií, syntetických usní, průmyslových vat atd. Rouno se vyrábí na mykacím stroji, z něhož vychází v podobě pavučiny. Pro dosažení požadované plošné resp. objemové hmotnosti, tloušťky a šířky rouna se musí jednotlivé pavučiny na sebe vrstvit podélně, příčně nebo pod jiným úhlem. Vpichovaná textilie je tvořena z jednoho nebo více roun, popřípadě kombinací jiných materiálů, kde vlákna jsou vzájemně spojena vpichováním. Vpichovaní textilie se provádí na vpichovacím stoji jehlami, které prochází otvory v perforovaných deskách. Mezi perforovanými deskami je upevněno rouno a ostny jehel zachycují svazky vláken, obracejí je kolmo ke směru průchodu materiálu a protahují je rounem. Při zpětném pohybu jehel se z nich vlákenné svazky vysmeknou a zaháknou na sousedních vláknech. Jedná se o druh netkané textilie.

Vpichované desky z kokosových vláken se používají při výrobě matrací. Objemová hmotnost je cca 130 kg/m3. Používají se pro jádra matrace a dodávají jí tuhost. Výrobky s obsahem desky z kokosových vláken se vyznačují větší tuhostí, střed matrace je prodyšný a má dobré termoregulační schopnosti.

Představujeme

Matrace s obsahem desky z kokosových vláken, která vytváří příjemné klima pro spánek a to při výhodné cenové nabídce.