Zdrojem přírodního latexu (kaučuku) je především strom Hevea Brasilinesis. Je to strom podobný našemu ořešáku. Pochází z Jižní Ameriky, kde roste divoce v pralesích (Brazílie, Bolívie a Peru). Z povodí Amazonky byl rozšířen na Malajský poloostrov (Indonésie, Ceylon, Vietnam, Kambodža) a do rovníkových oblastí v Africe. Pěstuje se na plantážích v docela úzkém pásmu zeměpisných šířek a do nadmořské výšky 300 m. Potřebuje vlhkou půdu a srážky asi 250 cm rozdělených pravidelně po celý rok. Latex je mléčná kapalin, obsahuje až 40% kaučuku (obsah je závislý na provedeném čepování).

Hevea obsahuje kaučuk v podobě latexu, kterým je vyplněn systém kanálků, uložených v nové kůře stromu. Odtud se získává čepováním. Z jednoho stromu lze vytěžit 2-3 kg kaučuku za rok. Vybrané stromy za použití stimulátorů dávají až 10 kg kaučuku za rok. Z 1 ha plantáže se tak získá 1,2 až 2,5 t kaučuku za rok.

Odhaduje se, že počet kaučukodárných rostlin je až 500, ale jen málo jich má význam pro průmyslové využití.

Latex je disperze polymerní látky ve vodném prostředí (disperzním prostředí nebo také v tomto případě sérum). Obsahuje kaučukovou fázi, sérum a spodní frakci. Latex je po čepování nestabilní a musí se konzervovat konzervačním činidlem. Dále musí proběhnout, zejména z ekonomických důvodů, k zahuštěná latexu a to odpařováním, rozvrstvováním, odstřeďováním atd.

Věděli jste že

Výraz latex pochází z latiny, kde měl původně ve středověku význam tekutiny nebo kapaliny, která však nemusela mít mléčný vzhled. Začátkem 19. Století botanici razili význam tohoto slova pro rostlinné šťávy mléčného vzhledu vytékající z rostlin při jejich poranění. Teprve ve dvacátém století se význam slova latex rozšířil z čistě botanického pojmu na pojem významu především fyzikálního a technologického?

Zpracováním latexu přímo na výrobky lze využít některé technologie, které u tuhého kaučuku nejsou možné a to příklad výrobu pěnové pryže (latexové matrace) nebo technologie odlévání?

Představujeme

Latexové matrace zónové a v kombinaci s přírodními materiály. To nejlepší co můžete udělat pro zajištění Vašeho kvalitního spánku.