V současné době nabízí trh širokou škálu materiálů pro výrobu matrací. Tento článek by Vám mohl pomoci při Vašem výběru. Jedná se o objektivní a odborný náhled na nabízené materiály, ze kterých jsou vyrobeny matrace.

Základní členění materiálů:

  • Přírodní materiály
  • Syntetické materiály
  • Recyklované materiály

Přírodní materiály

(kokosové vlákno, koňské žíně, sisal, přírodní latex, přírodní vlákna, mořská tráva atd.)

Pro produkci těchto materiálů je zapotřebí půda, která by jinak mohla sloužit jako zemědělská půda nebo by mohla zůstat přirozeným porostem a útočištěm pro původní živočišné druhy. Například kaučukové plantáže ať už v Asii nebo Jižní Americe jsou založené uměle, většinou vznikají nebo vznikaly po vykácení přirozených porostů. K výrobě přírodního kaučuku je zapotřebí mnohonásobně většího počtu pracovníků a větších rozloh v určitých klimatických oblastech, než k výrobě syntetických kaučuků. Dále je zapotřebí překonávat velké vzdálenosti při transportu základní suroviny ke zpracování na materiál vhodný pro výrobu matrací. Samozřejmě se jedná o obnovitelné přírodní zdroje což je třeba nepochybně vyzdvihnout. Přírodní materiály používal člověk už v dávných dobách (např. seno jako izolační materiál, rostlinná vlákna jako podložky pro spaní, zvířecí kůže jako zdroj pro výrobu usní atd.). Jedná se o materiály, které vynikají svými typickými vlastnostmi proti syntetickým materiálům. V mnoha případech mohou být prodyšnější, navlhavější i trvanlivější. Tyto všechny aspekty je třeba brát v úvahu při výběru materiálu matrace.

Syntetické materiály

(polyuretanové pěny, syntetický latex, syntetická vlákna)

Většina těchto materiálů je vyráběna polymerací, tedy chemickou reakcí. K tomu se používají různé monomery a aditiva syntetického původu, může se jednat i o ropné deriváty. Zásadní vlastností je, že se jedná ve většině případů o tzv. neobnovitelné zdroje, ale pozor ve většině případů lze tyto materiály recyklovat. Mezi velké výhody těchto materiálů patří zejména výrazné zlepšení některých vlastností, které nedosahují alternativy z přírodních zdrojů. Například u přírodního latexu je této vlastnosti s výhodou využito při přípravě směsi, kdy se používá určité procento přírodního a syntetického latexu pro finální výrobu např. latexové matrace. Při optimálním dávkování lze dosáhnout optimálních uživatelských vlastností a lze tak korigovat cenu výrobku. Při použití syntetického latexu ve směsi s přírodním latexem je snížena cena a to zcela logicky, protože přírodní latex je dražší složkou a to z důvodů popsaných dříve.

Recyklované materiály

(RE PUR desky)

Výroba těchto materiálů spočívá v recyklaci zbytků z výroby, určitých vybraných výrobků atd. Mnohdy lze touto technologií vyrobit materiály se srovnatelnými vlastnostmi jako u prvního zpracování. Jedná se zejména o recyklaci termoplastů, které lze tvářením zpracovávat, při dodržení technologických parametrů, mnohokrát. Bohužel tyto materiály nejsou rozšířené při výrobě pěnových matrací, ale ani výrobě ostatních výrobků. Výrobci se zaměřují spíše na prvotní zpracování surovin.

Závěr a doporučení

Při výběru materiálu matrací je zapotřebí vzít v úvahu všechna fakta o nabízených materiálech a zvolit vhodný kompromis mezi cenou a vlastnostmi. Nejlepší volbou je kombinace syntetických i přírodních materiálů, která zaručí optimální cenové i kvalitativní požadavky uživatelů.

Představujeme

Matrace z různých materiálů. Kokosová vlákna jsou zastoupena ve VIOLA NATUR, spolu s profilem pěny tvoří jedinečně prodyšný střed. MONA použitím líné pěny v oblasti rameno zaručí správnou oporu lidskému tělu při spánku. A při koupi matrace PENELOPE jistě nebudete litovat několik dalších let, kdy kvalita spánku i materiálů zůstane neměnná.